Recreatiesportvereniging Souplesse SilvoldeRecreatiesportvereniging Souplesse Silvolde

Groepen jeugd

Om een beetje kennis te kunnen maken met onze vereniging, geven we hieronder in het kort een indruk van onze groepen. En dat zijn er nogal wat. Heb je zin om een keer te kijken en mee te doen? Dan ben je van harte welkom! 

Ouder & Kind gym

Dit sportuurtje is misschien wel één van de eerste bezigheden buiten de deur voor kinderen vanaf 1 jaar. Zodra ze kunnen lopen, al helemaal zelf of aan de hand, komen de kinderen samen met hun papa, mama, de oppas, opa of oma naar onze groep. 

We besteden ook aandacht voor belangrijke dingen zoals zelfvertrouwen ontwikkelen, 'leren' om een opdracht uit te voeren, samen te spelen en 
in contact komen met zang en dans. Kortom, een uurtje met actie, rustmomentjes en natuurlijk veel plezier.

Peutergym

Bij Souplesse is er voor alle peuters vanaf ongeveer 2,5 a 3 jaar een sportief peuteruur. Kinderen mogen in dat uur alles doen wat thuis niet altijd kan of mag :) Klimmen, klauteren, rennen, springen, glijden en even lekker gek doen. 

Elke les heeft dezelfde structuur zodat het voor de kinderen duidelijk is wanneer we bijvoorbeeld beginnen of samen afsluiten. Verder besteden we veel aandacht aan het spelen met elkaar, dansen en bewegen op muziek en kinderliedjes.Natuurlijk staan er uitdagende toestellen klaar. De kinderen gebruiken de toestellen spelenderwijs. Zo raken de kinderen vertrouwd met gymmen.

Kleutergroep

We hebben verschillende kleutergroepen bij Souplesse. Wat doen we zoal? Spelenderwijs gaan we bezig met de basistechnieken van gymnastiek zoals rennen, huppelen, zijwaartse galop, 'slootje springen', koprollen, minitrampoline springen, over de evenwichtsbalk lopen, de koprol en duikelen op de brug, luisterspelletjes, spelletjes op muziek, enzovoorts.

Naast bewegen met plezier, vinden we het ook belangrijk dat we kinderen al vroeg de basistechnieken goed leren, want dit heeft een positieve invloed op hun motoriek.

Toestelturnen groep 3 tot en met 8 & VO

De meisjes uit deze groepen oefenen na elkaar waardoor doorstroming erg gemakkelijk is. De gymlessen bestaan uit een inleiding/warming-up, verschillende turntoestellen en een leuke afsluiting. Dit is vaak vrij werken of een spelletje.

In de gymles oefenen we met turntoestellen zoals de ongelijke brug, trampoline, lange mat enzovoorts. Op de lange mat maken we onder andere koprollen en leren we een radslag, op de ongelijke brug maken we bijvoorbeeld een ondersprong of een borstwaartsom. Kortom een leuke gevarieerde gymles met verschillende onderdelen en voor iedereen iets leuks.

Recreatief turnen 

Meisje die bij toestelturnen zitten kunnen een extra half uurtje turnen, dit geldt vanaf groep 6.  In deze groep hebben de leden zelf de mogelijkheid om te werken aan de doelen. Met de leiding worden de doelen besproken en in de eerst volgende les zal hier dan de focus op liggen. Ook hebben zij de keuze om mee te doen aan een onderlinge wedstrijd, hiervoor zijn wel extra kosten.

 

Jongensgym groep 3 tot en met 8

Ook aan de jongens die lekker willen gymmen, hebben we gedacht bij Souplesse.  In de jongensgroep doen we allemaal stoere dingen, zoals touwzwaaien, ringzwaaien, klimmen en trampoline springen. 
Natuurlijk doen we ook kleine turnonderdelen zoals de ongelijke brug of de rekstok. Elke les komt er natuurlijk ook een echt jongensspel aan de beurt.

 

Free-running groep 5 tot en met 8 & VO

Free-running is, simpel gezegd, het verplaatsen van A naar B op straat waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. Onderweg is er ruimte voor spannend uitziende tricks en moves. Klinkt goed, of niet?

Free-running wordt normaal gesproken buiten gedaan, maar wij pakken lekker de gymzaal. Tijdens de les oefenen we onderdelen die lijken op de straatonderdelen zoals het klimmen op of over een muur. Het maken van een salto of andere oefening op of vanaf een voorwerp. Kortom, een spectaculaire maar ook spannende sport die voor jongens én meisjes.

 

Streetdance 

Wij dansen met een groep meiden op verschillende soorten muziek.
Onze dansen maakt de leiding maar ook inbreng van de leden is welkom. 
Natuurlijk is er ook tijd om een zelf ingestudeerd dansje te laten zien aan de rest van de groep.

 

Uniek Sporten

Uniek sporten is een sportgroep voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar die een ontwikkeling achterstand, gedragsproblemen of stoornis(sen) hebben. Deze kinderen hebben moeite met bewegingen of kunnen niet mee komen in een grote groep.

De lessen worden gegeven volgens het Nijntje Beweegdiploma. In de lessen komen de tien basisvormen van bewegen aan bod: balanceren, kruipen, rollen en draaien, rennen en gaan, schommelen en zwaaien, klimmen en klauteren, springen, samen spelen en stoeien, balvaardigheid en bewegen op muziek. Deze basisvormen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes.

We passen de lessen aan, zodat ieder kind kan meedoen! Ons doel is om lekker samen te bewegen en plezier maken!

We hechten een grote waarde aan nauw contact met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Voordat u kind deelneemt aan onze lessen maken graag met u en uw zoon/dochter kennis. Dit is voor ons van belang om ons beweegaanbod af te stemmen op de ondersteuningsvraag.

Voor elke les bespreken we kort hoe het met het kind gaat en of er nog bijzonderheden zijn. Wanneer we beginnen met de les willen we de ouder(s)/verzorger(s) vragen om de zaal te verlaten, zodat we zo min mogelijk prikkels hebben.

Als er tijdens de les iets is met het kind, nemen we telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) op. Na de les krijgen de ouders een korte overdracht hoe het is gegaan. We proberen ook enkele foto’s te sturen, zodat u een beeld krijg hoe de les is verlopen.